BIOKON - Working groups

WG Name                WG 1
Architecture & Design
 
Persons responsibleDr. Richard Bonser (Reading, UK)
Dr. Petra Gruber (Wien, A)
 
ParticipantsProf. Anke Bernotat (Essen, D)
Prof. Dr. Paul Breedveld (Delft, NL)
Dr. Salmaan Craig (London, UK)
Dr. Christian Hamm (Bremerhaven, D)
Prof. Dr. Berndt Heydemann (Nieklitz, D)
Sabrina Karthaus (Oberhausen, D)
Silke Kraus (München, D)
Dieter Oligmüller (Bochum, D)
Peter Piccottini (Villach, A)
Gabriele Pohl (Jena, D)
Prof. Göran Pohl (Jena, D)
Prof. Dr. Ingo Rechenberg (Berlin, D)
Hans-Dieter Reinke (Nieklitz, D)
Phil Richardson (Bath, UK)
Clemens Schinagl (Graz, A)
Dr. Regine Schwilch (Luzern, CH)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
Holger Wack (Oberhausen, D)
Print
WG Name                WG 2
Bio-inspired materials, 
self-x-mechanisms
 
Persons responsibleDr. Tom Masselter (Freiburg, D)
Dr. Rolf Luchsinger (Dübendorf, CH)
 
ParticipantsDr. Hendrik Bargel (Bayreuth, D)
Jürgen Bertling (Oberhausen, D)
Dr. Nico Bruns (Basel, CH)
Prof. Dr. Hans-D. Burkhard (Berlin, D)
Dr. Federico Carpi (Pisa, I)
Dr. Dimitra Dodou (Delft, NL)
Prof. Dr. Stanislav Gorb (Kiel, D)
Susanne Gosztonyi (Wien, A)
Dr. Christian Hamm (Bremerhaven, D)
Prof. Dr. Antonia Kesel (Bremen, D)
Dr. Petra Meier (St. Ingbert, D)
Dr. Markus Milwich (Denkendorf, D)
Prof. Dr. Christoph Neinhuis (Dresden, D)
Dr. Anke Nellesen (Oberhausen, D)
Prof. Dr. Vincent Nierstrasz (Borås, S)
Gabriele Pohl (Jena, D)
Dr. Katrin Pollmann (Dresden, D)
Prof. Dr. Thomas Scheibel (Bayreuth, D)
Prof. Dr. Helmut Schmitz (Bonn, D)
Dr. Robin Seidel (Freiburg, D)
Peer Seipold (Hamburg, D)
Prof. Dr. Thomas Speck (Freiburg, D)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
Dr. Cordt Zollfrank (Erlangen, D)
Print
WG Name                

WG 3 
Complex biological systems,

system integration and organisation

 
Persons responsibleProf. Alexander Makarenko (Kiev, UKR)
Dr. Rudolf Bannasch (Berlin, D
 
ParticipantsProf. Anke Bernotat (Essen, D)
Susanne Gosztonyi (Wien, A)
Silke Kraus (München, D)
Prof. Dr. Vincent Nierstrasz (Borås, S)
Dr. Katrin Pollmann ( Dresden, D)
Phil Richardson ( Bath, UK)
Clemens Schinagl (Graz, A)
Prof. Dr. Helmut Schmitz (Bonn,D)
Peer Seipold (Hamburg, D)
Dr. Thomas Stegmaier, (Denkendorf, D)
Print
WG Name                WG 4
Energy Systems
 
Persons responsiblePeter Piccottini (Villach, A)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
 
ParticipantsDavid Bach (Villach, A)
Susanne Gosztonyi (Wien, A)
Dr. Christian Hamm (Bremerhaven, D)
Silke Kraus (München, D)
Dieter Oligmüller (Bochum, D)
Gabriele Pohl (Jena, D)
Prof. Göran Pohl (Jena, D)
Günther Pfeifhofer (Villach, A)
Prof. Dr. Ingo Rechenberg (Berlin, D)
Clemens Schinagl (Graz, A)
Michael Schmid (Berlin, D)
Prof. Dr. Helmut Schmitz (Bonn, D)
Peer Seipold (Hamburg, D)
Prof. Dr. Eize Stamhuis (Groningen, NL)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
Print
WG Name                WG 5
Fluid dynamics
 
Persons responsibleDr. Cameron Tropea (Darmstadt, D) 
Prof. Dr. Eize Stamhuis (Groningen, NL)
 
ParticipantsDr. Rudolf Bannasch (Berlin, D)
Prof. Dr. Wilhelm Barthlott (Bonn, D)
Dr. Prof. Dr. Horst Bleckmann (Bonn, D)
Holger Bohn (Freiburg, D)
Dr. Petra Ditsche-Kuru (Bonn, D)
Daniel Germann (Zürich, CH)
Prof. Dr. Antonia Kesel (Bremen, D)
Dr. Kerstin Koch (Kleve, D)
Prof. Alexander Makarenko (Kiev, UKR)
Prof. Dr. Ingo Rechenberg (Berlin, D)
Michael Schmid (Berlin, D)
Dr. Regine Schwilch (Luzern, CH)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
Dr. Qing Xiao (Glasgow, UK)
Print
WG Name                WG 6
Functional surfaces
 
Persons responsibleProf. Dr. Christoph Neinhuis (Dresden, D)
Dr. Kerstin Koch (Bonn, D)
 
ParticipantsDr. Hendrik Bargel (Bayreuth, D)
Prof. Dr. Wilhelm Barthlott (Bonn, D)
Jürgen Bertling (Oberhausen, D)
Dr. Holger Bohn (Freiburg, D)
Dr. Nico Bruns (Basel, CH)
Dr. Petra Ditsche-Kuru (Bonn, D)
Dr. Dimitra Dodou (Delft, NL)
Dr. Elena Gorb (Kiel, D)
Prof. Steven Jansen (Ulm, D)
Prof. Dr. Stanislav Gorb (Kiel, D)
Prof. Dr. Berndt Heydemann (Nieklitz, D)
Sabrina Karthaus (Oberhausen, D)
Prof. Dr. Antonia Kesel (Bremen, D)
Dr. Tom Masselter (Freiburg, D)
Nils Mölders (Oberhausen, D)
Prof. Dr. Vincent Nierstrasz (Borås, S)
Dieter Oligmüller (Bochum, D)
Dr. Johannes Raff (Dresden, D)
Prof. Dr. Ingo Rechenberg (Berlin, D)
Hans-Dieter Reinke (Nieklitz, D)
Anna-Julia Schulte (Bonn, D)
Dr. Robin Seidel (Freiburg, D)
Thomas Speck (Freiburg, D)
Dr. Thomas Stegmaier (Denkendorf, D)
Dr. Dagmar Voigt (Stuttgart, D)
Dr. Cordt Zollfrank (Erlangen, D)
Print
WG Name                

WG 7
Molecular, biochemical

biomimetics & biotechnology

 
Persons responsibleProf. Dr. Thomas Scheibel (Bayreuth, D)
Dr. Hendrik Bargel (Bayreuth, D)
 
ParticipantsDr. Nico Bruns (Basel, CH)
Dr. Tom Masselter (Freiburg, D)
Nils Mölders (Oberhausen, D)
Prof. Dr. Vincent Nierstrasz (Borås, S)
Dr. Katrin Pollmann (Dresden, D)
Phil Richardson (Bath, UK)
Dr. Robin Seidel (Freiburg, D)
Dr. Cordt Zollfrank (Erlangen, D)
Print
WG Name                

WG 8
Robotics, motion systems,

artificial intelligence

 
Persons responsibleProf. Dr. Josef Schmitz (Bielefeld, D)
Dr. Ivo Boblan (Berlin, D)
 
ParticipantsDr. Rudolf Bannasch (Berlin, D)
Prof. Dr. Paul Breedveld (Delft, NL)
Prof. Dr. Hans-D. Burkhard (Berlin, D)
Dr. Federico Carpi (Pisa, I)
Daniel Germann (Zürich, CH)
Prof. Dr. Verena Hafner (Berlin, D)
Prof. Dr. Petra Meier (St. Ingbert, D)
Dr. Markus Milwich (Denkendorf, D)
Dr. Rolf Pfeifer (Zürich, CH)
Prof. Dr. Ingo Rechenberg (Berlin, D)
Michael Schmid (Berlin, D)
Dr. Axel Schneider (Bonn, D)
Prof. Dr. Eize Stamhuis (Groningen, NL)
Print
WG Name                WG 9
Sensors & signal processing
 
Persons responsibleProf. Dr. Helmut Schmitz (Bonn, D)
Prof. Dr. Jerome Casas (Tours, F)
 
ParticipantsDr. Rudolf Bannasch (Berlin, D)
Dr. Ivo Boblan (Berlin, D)
Prof. Dr. Horst Bleckmann (Bonn, D)
Prof. Dr. Paul Breedveld (Delft, NL)
Prof. Dr. Hans-D. Burkhard (Berlin, D)
Dr. Dimitra Dodou (Delft, NL)
Daniel Germann (Zürich, CH)
Prof. Dr. Verena Hafner (Berlin, D)
Prof. Alexander Makarenko (Kiev, UKR)
Dr. Petra Meier (St. Ingbert, D)
Dr. Markus Milwich (Denkendorf, D)
Dr. Rolf Pfeifer (Zürich, CH)
Dr. Johannes Raff (Dresden, D)
Michael Schmid (Berlin, D)
Prof. Dr. Josef Schmitz (Bielefeld, D)
Dr. Axel Schneider (Bonn, D)
Prof. Dr. Eize Stamhuis (Groningen, NL)
Dr. Katja Steffen (Kiel, D)
Prof. Dr. Gerhard von der Emde (Bonn, D)
Print
WG Name                WG 10
Lightweight structures
 
Persons responsibleDr. Christian Hamm (Bremerhaven, D)
 
ParticipantsProf. Anke Bernotat (Essen, D)
Dr. Federico Carpi (Pisa, I)
Dr. Rolf Luchsinger (Dübendorf, CH)
Dr. Tom Masselter (Freiburg, D)
Prof. Göran Pohl (Jena, D)
Clemens Schinagl (Graz, A)
Michael Schmid (Berlin, D)
Ivan Santibanez-Koref (Berlin, D)
Dr. Regine Schwilch (Luzern, CH)
Prof. Dr. Thomas Speck (Freiburg, D)
Dr. Olga Speck (Freiburg, D)
Dr. Cordt Zollfrank (Erlangen, D)
Print
WG Name                WG 11
Organisation & management
 
Persons responsiblePhil Richardson (Bath, UK)
 
ParticipantsSilke Kraus (München, D)
Dr. Rolf Luchsinger (Dübendorf, CH)
Peer Seipold (Hamburg, D)
Print
WG Name                WG 12
Education & training
 
Persons responsiblePeter Piccottini (Villach, A)
Dr. Olga Speck (Freiburg, D)
 
ParticipantsProf. Anke Bernotat (Essen D)
Dr. Hendrik Bargel (Bayreuth, D)
Prof. Dr. Hans-Dieter Burkhard (Berlin, D)
Dr. Federico Carpi (Pisa, I)
Daniel Germann (Zürich, CH)
Silke Kraus (München, D)
Prof. Alexander Makarenko (Kiev, UKR)
Prof. Dr. Vincent Nierstrasz (Borås, S)
Dr. Johannes Raff (Dresden, D)
Hans-Dieter Reinke (Nieklitz, D)
Prof. Dr. Thomas Speck (Freiburg, D)
Dr. Cordt Zollfrank (Erlangen, D)
Print